Scholenbouw

Bij scholenbouw staan de wensen en behoeften van de opdrachtgever en gebruikers centraal. We bouwen toekomstbestendige scholen door nieuwbouw en verbouwingen. Kwaliteit leveren staat centraal. Daarnaast is het van belang om dit binnen het gestelde budget en planning te voltooien. Wij realiseren voor zowel (speciale) basisscholen, scholen voor hoger- en middelbaar onderwijs alsmede voor beroepsonderwijs. 

Frisse scholen is een concept vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke aansluit bij onze visie. Zo geeft de RVO aan dat duurzame, energiezuinige en gezonde scholen bouwen een bijdragen levert aan een duurzame wereld welke een statement voor leerlingen en omgeving is. Belangrijk bij dit concept is dat de leerlingen en docenten onder de juiste omstandigheden kunnen presteren. Dit door de goede luchtkwaliteit, klimaat, comfort, licht en akoestiek. Wij kunnen voldoen aan de gestelde eisen welke gesteld worden aan een frisse school.